4,290 บาท
4,800 บาท 1,430 บาท x 3 เดือน
3,420 บาท
3,800 บาท 1,710 บาท x 2 เดือน