19,900 บาท
20,900 บาท 3,317 บาท x 6 เดือน
13,900 บาท
15,900 บาท 3,475 บาท x 4 เดือน
12,500 บาท
13,900 บาท 3,125 บาท x 4 เดือน