11,120 บาท
13,900 บาท 1,112 บาท x 10 เดือน
11,120 บาท
13,900 บาท 1,112 บาท x 10 เดือน
10,075 บาท
14,590 บาท 1,680 บาท x 6 เดือน