149,000 บาท 14,900 บาท x 10 เดือน
15,900 บาท 1,590 บาท x 10 เดือน
14,900 บาท
17,500 บาท 1,490 บาท x 10 เดือน
14,900 บาท
17,500 บาท 1,490 บาท x 10 เดือน
11,900 บาท 1,190 บาท x 10 เดือน
11,900 บาท 1,190 บาท x 10 เดือน