1,792 บาท
2,390 บาท 598 บาท x 3 เดือน
1,193 บาท
1,590 บาท 398 บาท x 3 เดือน