9,999 บาท 1,000 บาท x 10 เดือน
9,999 บาท 1,000 บาท x 10 เดือน
9,999 บาท 1,000 บาท x 10 เดือน
6,499 บาท 1,084 บาท x 6 เดือน
6,499 บาท 1,084 บาท x 6 เดือน
6,499 บาท 1,084 บาท x 6 เดือน