12,800 บาท
28,000 บาท 4,267 บาท x 3 เดือน
1,200 บาท
4,590 บาท 400 บาท x 3 เดือน
999 บาท
2,760 บาท 333 บาท x 3 เดือน