14,000 บาท
28,000 บาท 4,667 บาท x 3 เดือน
13,900 บาท
24,000 บาท 2,317 บาท x 6 เดือน
3,790 บาท
5,990 บาท 632 บาท x 6 เดือน
3,649 บาท
4,590 บาท 1,217 บาท x 3 เดือน