3,599 บาท
3,999 บาท 1,200 บาท x 3 เดือน
3,290 บาท
3,900 บาท 1,097 บาท x 3 เดือน