11,120 บาท
13,900 บาท 1,112 บาท x 10 เดือน
11,120 บาท
13,900 บาท 1,112 บาท x 10 เดือน