13,980 บาท
19,990 บาท 4,660 บาท x 3 เดือน
3,290 บาท 1,097 บาท x 3 เดือน
2,190 บาท 730 บาท x 3 เดือน
1,590 บาท 530 บาท x 3 เดือน