13,980 บาท
19,990 บาท 4,660 บาท x 3 เดือน
3,890 บาท 1,297 บาท x 3 เดือน
3,890 บาท 1,297 บาท x 3 เดือน
3,890 บาท 1,297 บาท x 3 เดือน