32,000 บาท
35,000 บาท 3,200 บาท x 10 เดือน
15,500 บาท
17,000 บาท 1,550 บาท x 10 เดือน
7,990 บาท
9,900 บาท 1,332 บาท x 6 เดือน
7,490 บาท
11,900 บาท 1,249 บาท x 6 เดือน
4,980 บาท 1,660 บาท x 3 เดือน
3,570 บาท
4,580 บาท 1,190 บาท x 3 เดือน