32,000 บาท
35,000 บาท 3,200 บาท x 10 เดือน
15,500 บาท
17,000 บาท 1,550 บาท x 10 เดือน
14,190 บาท
16,900 บาท 2,365 บาท x 6 เดือน
13,390 บาท
15,900 บาท 2,232 บาท x 6 เดือน
10,890 บาท
12,900 บาท 1,815 บาท x 6 เดือน
7,990 บาท
9,900 บาท 1,332 บาท x 6 เดือน
7,490 บาท
11,900 บาท 1,249 บาท x 6 เดือน
6,890 บาท
8,300 บาท 1,723 บาท x 4 เดือน
4,980 บาท 1,660 บาท x 3 เดือน
3,570 บาท
4,580 บาท 1,190 บาท x 3 เดือน