พระเมตตาสุวรรณรัตน์ เนื้อทองเหลือง ขนาดความสูง 17 นิ้ว  

รุ่นและแบบอื่นๆ ของสินค้าชิ้นนี้
23,999 บาท
2,400 บาท x 10 เดือน
เพิ่มเข้ารายการถูกใจ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่     WISH GROUP (THAILAND) CO.,LTD. โทร. 0 2418 2885

รหัสสินค้า : 178306

พระเมตตาสุวรรณรัตน์ เนื้อทองเหลือง ขนาดความสูง 17 นิ้ว

เนื้อทองเหลือง ขนาดความสูง 17 นิ้ว สร้างเพียง 59 องค์

พระเมตตาสุวรรณรัตน์ ขนาดหน้าตัก 7 นิ้ว สูง 17 นิ้ว เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ประทับอยู่บนพุทธบัลลังก์ ในพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายหงายวางบนพระเพลา พระหัตถ์ขวาวางคว่ำลงที่พระชานุ นิ้วพระหัตถ์ชี้ลงที่พื้นธรณี หมายถึงผู้บริสุทธิ์เหนือสิ่งอื่นใด ผู้ที่อยู่เหนือกิเลศ และความโลภทั้งปวง มีซุ้มเรือนแก้วที่วิจิตร อันหมายถึงแสงสว่างแห่งธรรม พระเศียรมียอดพระเกศเลข ๙ ไทยอุณาโลม อันหมายถึง ความเป็นสิริมงคลสูงสุด มีพญามาร 3 ตน แบกพุทธบัลลังก์ หมายถึง พระพุทธที่ได้รับการยกย่อง เคารพเชิดชู ความดีชนะความชั่วทั่งปวง

  

บริการแบ่งชำระค่าสินค้า/บริการ

1.   แบ่งชำระ   2,400 บาท x 10   เดือน  

  

ใช้คะแนนสะสมแทนเงินสด แลกได้ทุกความต้องการ

1. ใช้คะแนนสะสม Forever Rewards   239,990   คะแนน

2. ใช้คะแนนสะสม Forever Rewards   23,999   คะแนน + จำนวนเงิน  21,600.00   บาท

3. ใช้คะแนนสะสม Forever Rewards   71,997   คะแนน + จำนวนเงิน  16,800.00   บาท

4. ใช้คะแนนสะสม Forever Rewards   119,995   คะแนน + จำนวนเงิน  12,000.00   บาท

5. ใช้คะแนนสะสม Forever Rewards   167,993   คะแนน + จำนวนเงิน  7,200.00   บาท

การจัดส่งสินค้าใช้เวลา 5-7 วันทำการ สำหรับ กรุงเทพฯ และปริมณฑล และ 7-14 วันทำการ สำหรับจังหวัดอื่นๆ