การจัดส่งสินค้า

•   เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกบัตร KTC สินค้าที่สั่งผ่านบริการ KTC U SHOP จะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่สมาชิกระบุ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง (หมายเหตุ: สินค้าบางรายการอาจมีการคิดค่าจัดส่งรวม
อยู่ในราคาเรียบร้อยแล้ว) ทั้งนี้ ในขั้นตอนสั่งซื้อสินค้า สมาชิกสามารถเลือกระบุที่อยู่ในการจัดส่งตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้เดิม หรือ จัดส่งไปยังที่อยู่อื่นๆ ตามที่ต้องการ
•   สำหรับพื้นที่ในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล การจัดส่งสินค้าใช้เวลา 5-7 วันทำการ และ 7-14 วันทำการ สำหรับพื้นที่จังหวัดอื่นๆ
•   การตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า สามารถตรวจสอบได้ที่เมนู “ติดตามสถานะการสั่งซื้อ” ด้านบน โดยท่านสามารถระบุหมายเลขใบสั่งซื้อและอีเมล เพื่อค้นหาและตรวจสอบ
•   กรณีที่ไม่ได้รับสินค้าในระยะเวลาที่ระบุข้างต้น กรุณาติดต่อผู้จัดจำหน่ายสินค้านั้นๆ โดยตรง หรือ แจ้งผ่านเว็บไซต์ KTC U SHOP โดยกรอกรายละเอียดในหัวข้อ “แจ้งร้องเรียนสินค้าและการใช้งาน”
ภายใต้เมนู “บริการลูกค้า” หรือ ติดต่อ KTC PHONE โทร 02 123 5000•   กรณีสั่งซื้อสินค้าหลายรายการ จากร้านค้าผู้จัดจำหน่ายสินค้าต่างกัน สมาชิกอาจได้รับสินค้าไม่พร้อมกัน
•   หากสมาชิกต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า หลังทำรายการเรียบร้อยแล้ว โปรดติดต่อร้านค้าผู้จัดจำหน่ายโดยตรง ทั้งนี้ร้านค้าสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งได้เฉพาะสินค้า
ที่อยู่ในระหว่างการรอจัดส่งเท่านั้น
•   เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า กรุณากรอกรายละเอียดหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ในขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า กรณีที่ไม่สามารถอยู่รับสินค้าด้วยตนเองได้ กรุณาเตรียมเอกสารมอบอำนาจให้
ผู้รับสินค้าแทนมอบให้แก่เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า