4,590 บาท
6,190 บาท 1,530 บาท x 3 เดือน
3,290 บาท
4,400 บาท 1,097 บาท x 3 เดือน