2,590 บาท
3,500 บาท 864 บาท x 3 เดือน
1,550 บาท
1,900 บาท 517 บาท x 3 เดือน
1,350 บาท
1,950 บาท 450 บาท x 3 เดือน