169,000 บาท 42,250 บาท x 4 เดือน
51,000 บาท
62,000 บาท 17,000 บาท x 3 เดือน
35,000 บาท
39,000 บาท 11,667 บาท x 3 เดือน
33,900 บาท
38,900 บาท 5,650 บาท x 6 เดือน
31,000 บาท
34,000 บาท 10,334 บาท x 3 เดือน
29,900 บาท
33,900 บาท 4,984 บาท x 6 เดือน
25,900 บาท
29,900 บาท 4,317 บาท x 6 เดือน
24,900 บาท
34,900 บาท 2,490 บาท x 10 เดือน
23,690 บาท
42,830 บาท 2,369 บาท x 10 เดือน