11,549 บาท
13,990 บาท 1,925 บาท x 6 เดือน
6,289 บาท
6,490 บาท 1,049 บาท x 6 เดือน