1,900 บาท
3,000 บาท 634 บาท x 3 เดือน
1,900 บาท
3,000 บาท 634 บาท x 3 เดือน