2,890 บาท
5,500 บาท 964 บาท x 3 เดือน
2,350 บาท
3,200 บาท 784 บาท x 3 เดือน
2,290 บาท
3,100 บาท 764 บาท x 3 เดือน
1,990 บาท
3,800 บาท 664 บาท x 3 เดือน