149,000 บาท 14,900 บาท x 10 เดือน
57,900 บาท 14,475 บาท x 4 เดือน
49,900 บาท 12,475 บาท x 4 เดือน
49,900 บาท 12,475 บาท x 4 เดือน
46,900 บาท 7,817 บาท x 6 เดือน
46,900 บาท 7,817 บาท x 6 เดือน
45,900 บาท 11,475 บาท x 4 เดือน
44,900 บาท 4,490 บาท x 10 เดือน
44,900 บาท 4,490 บาท x 10 เดือน
43,900 บาท 10,975 บาท x 4 เดือน
42,900 บาท 7,150 บาท x 6 เดือน