149,000 บาท 14,900 บาท x 10 เดือน
57,900 บาท 14,475 บาท x 4 เดือน
57,900 บาท 14,475 บาท x 4 เดือน
57,900 บาท 14,475 บาท x 4 เดือน
53,900 บาท 13,475 บาท x 4 เดือน
53,900 บาท 13,475 บาท x 4 เดือน
53,900 บาท 13,475 บาท x 4 เดือน
49,900 บาท 12,475 บาท x 4 เดือน
49,900 บาท 12,475 บาท x 4 เดือน
49,900 บาท 12,475 บาท x 4 เดือน
45,900 บาท 11,475 บาท x 4 เดือน