12,990 บาท
66,000 บาท 2,165 บาท x 6 เดือน
9,290 บาท
37,000 บาท 1,549 บาท x 6 เดือน
7,990 บาท
39,000 บาท 1,332 บาท x 6 เดือน