14,000 บาท
28,000 บาท 4,667 บาท x 3 เดือน
13,900 บาท
24,000 บาท 2,317 บาท x 6 เดือน
4,590 บาท
6,000 บาท 1,530 บาท x 3 เดือน
4,490 บาท
9,400 บาท 1,497 บาท x 3 เดือน
4,190 บาท
8,800 บาท 1,397 บาท x 3 เดือน
4,090 บาท
6,800 บาท 1,364 บาท x 3 เดือน