10,990 บาท 1,832 บาท x 6 เดือน
10,990 บาท 1,832 บาท x 6 เดือน
6,999 บาท 1,167 บาท x 6 เดือน
6,999 บาท 1,167 บาท x 6 เดือน
5,499 บาท 1,833 บาท x 3 เดือน
5,499 บาท 1,833 บาท x 3 เดือน