59,900 บาท
154,900 บาท 5,990 บาท x 10 เดือน
59,000 บาท
69,000 บาท 5,900 บาท x 10 เดือน
59,000 บาท
69,000 บาท 5,900 บาท x 10 เดือน
3,390 บาท
3,900 บาท 1,130 บาท x 3 เดือน