39,900 บาท
67,500 บาท 6,650 บาท x 6 เดือน
22,990 บาท
23,990 บาท 7,664 บาท x 3 เดือน
15,990 บาท
16,490 บาท 5,330 บาท x 3 เดือน
12,590 บาท
12,990 บาท 4,197 บาท x 3 เดือน