12,590 บาท
12,990 บาท 4,197 บาท x 3 เดือน
5,490 บาท
5,990 บาท 1,830 บาท x 3 เดือน
5,390 บาท
5,990 บาท 1,797 บาท x 3 เดือน