14,900 บาท
29,900 บาท 1,490 บาท x 10 เดือน
9,900 บาท
19,900 บาท 990 บาท x 10 เดือน
8,900 บาท
19,900 บาท 890 บาท x 10 เดือน
2,490 บาท
4,990 บาท 830 บาท x 3 เดือน