15,900 บาท 1,590 บาท x 10 เดือน
11,500 บาท 3,834 บาท x 3 เดือน
11,500 บาท 3,834 บาท x 3 เดือน
11,500 บาท 3,834 บาท x 3 เดือน
9,900 บาท 990 บาท x 10 เดือน
9,900 บาท 990 บาท x 10 เดือน
9,900 บาท 990 บาท x 10 เดือน
8,990 บาท 1,499 บาท x 6 เดือน