12,900 บาท 2,150 บาท x 6 เดือน
12,900 บาท 2,150 บาท x 6 เดือน
12,900 บาท 2,150 บาท x 6 เดือน
12,900 บาท 1,290 บาท x 10 เดือน
9,900 บาท 1,650 บาท x 6 เดือน
9,490 บาท 949 บาท x 10 เดือน