34,900 บาท
79,900 บาท 3,490 บาท x 10 เดือน
4,800 บาท
5,900 บาท 1,600 บาท x 3 เดือน
3,990 บาท
9,900 บาท 1,330 บาท x 3 เดือน
2,490 บาท
4,990 บาท 830 บาท x 3 เดือน