16,900 บาท 2,817 บาท x 6 เดือน
9,900 บาท
11,900 บาท 1,650 บาท x 6 เดือน