39,900 บาท 13,300 บาท x 3 เดือน
27,990 บาท 2,799 บาท x 10 เดือน
21,490 บาท 2,149 บาท x 10 เดือน
21,490 บาท 7,164 บาท x 3 เดือน
13,490 บาท
14,990 บาท 2,249 บาท x 6 เดือน
10,490 บาท 1,049 บาท x 10 เดือน