49,000 บาท 16,334 บาท x 3 เดือน
49,000 บาท 16,334 บาท x 3 เดือน
17,990 บาท
19,990 บาท 5,997 บาท x 3 เดือน