6,850 บาท
7,200 บาท 2,284 บาท x 3 เดือน
6,850 บาท
7,200 บาท 2,284 บาท x 3 เดือน