19,900 บาท
21,900 บาท 3,317 บาท x 6 เดือน
16,900 บาท 2,817 บาท x 6 เดือน
16,900 บาท 2,817 บาท x 6 เดือน
16,900 บาท 2,817 บาท x 6 เดือน
10,540 บาท
11,900 บาท 1,757 บาท x 6 เดือน