17,500 บาท
21,880 บาท 5,834 บาท x 3 เดือน
5,840 บาท
6,870 บาท 1,947 บาท x 3 เดือน
5,840 บาท
6,870 บาท 1,947 บาท x 3 เดือน