39,900 บาท 13,300 บาท x 3 เดือน
8,880 บาท 2,960 บาท x 3 เดือน
8,880 บาท 2,960 บาท x 3 เดือน
8,880 บาท 2,960 บาท x 3 เดือน
2,970 บาท
4,990 บาท 990 บาท x 3 เดือน
2,540 บาท
3,490 บาท 847 บาท x 3 เดือน