39,900 บาท 13,300 บาท x 3 เดือน
13,318 บาท
20,990 บาท 2,220 บาท x 6 เดือน
8,880 บาท 2,960 บาท x 3 เดือน
8,880 บาท 2,960 บาท x 3 เดือน
8,880 บาท 2,960 บาท x 3 เดือน
2,970 บาท
4,990 บาท 990 บาท x 3 เดือน