17,999 บาท 1,800 บาท x 10 เดือน
17,999 บาท 1,800 บาท x 10 เดือน
12,999 บาท 1,300 บาท x 10 เดือน
12,999 บาท 1,300 บาท x 10 เดือน
9,999 บาท 1,000 บาท x 10 เดือน
9,999 บาท 1,000 บาท x 10 เดือน