7,499 บาท 1,250 บาท x 6 เดือน
7,499 บาท 1,250 บาท x 6 เดือน
5,699 บาท 1,900 บาท x 3 เดือน
5,699 บาท 1,900 บาท x 3 เดือน