14,995 บาท 4,999 บาท x 3 เดือน
14,995 บาท 4,999 บาท x 3 เดือน
12,395 บาท 4,132 บาท x 3 เดือน
11,590 บาท 3,864 บาท x 3 เดือน