20,050 บาท
32,500 บาท 6,684 บาท x 3 เดือน
5,990 บาท
7,690 บาท 1,997 บาท x 3 เดือน
3,790 บาท
4,990 บาท 1,264 บาท x 3 เดือน
3,690 บาท
4,990 บาท 1,230 บาท x 3 เดือน