29,900 บาท 4,984 บาท x 6 เดือน
19,900 บาท
20,900 บาท 3,317 บาท x 6 เดือน