3,590 บาท
4,450 บาท 1,197 บาท x 3 เดือน
3,390 บาท
3,990 บาท 1,130 บาท x 3 เดือน