3,590 บาท
4,450 บาท 1,197 บาท x 3 เดือน
3,190 บาท
3,900 บาท 1,064 บาท x 3 เดือน