13,980 บาท
19,990 บาท 4,660 บาท x 3 เดือน
5,490 บาท 1,830 บาท x 3 เดือน
5,490 บาท 1,830 บาท x 3 เดือน
5,490 บาท 1,830 บาท x 3 เดือน
4,290 บาท 1,430 บาท x 3 เดือน
4,290 บาท 1,430 บาท x 3 เดือน
3,890 บาท 1,297 บาท x 3 เดือน
3,890 บาท 1,297 บาท x 3 เดือน
3,890 บาท 1,297 บาท x 3 เดือน