4,399 บาท 1,467 บาท x 3 เดือน
3,990 บาท
4,990 บาท 665 บาท x 6 เดือน
3,890 บาท 1,297 บาท x 3 เดือน