3,990 บาท
4,990 บาท 665 บาท x 6 เดือน
1,090 บาท
1,390 บาท 364 บาท x 3 เดือน