6,930 บาท
7,500 บาท 2,310 บาท x 3 เดือน
5,130 บาท
5,700 บาท 1,710 บาท x 3 เดือน
3,510 บาท
3,900 บาท 1,170 บาท x 3 เดือน
2,790 บาท
3,590 บาท 930 บาท x 3 เดือน
2,490 บาท
2,990 บาท 830 บาท x 3 เดือน