2,790 บาท
3,590 บาท 930 บาท x 3 เดือน
2,490 บาท
2,990 บาท 830 บาท x 3 เดือน