4,490 บาท 1,497 บาท x 3 เดือน
2,590 บาท 864 บาท x 3 เดือน
1,949 บาท
2,290 บาท 650 บาท x 3 เดือน