7,290 บาท 1,215 บาท x 6 เดือน
2,690 บาท
3,590 บาท 897 บาท x 3 เดือน
1,990 บาท
2,490 บาท 664 บาท x 3 เดือน