5,990 บาท
7,500 บาท 1,997 บาท x 3 เดือน
4,190 บาท
5,500 บาท 1,397 บาท x 3 เดือน
2,990 บาท
3,300 บาท 997 บาท x 3 เดือน