10,390 บาท
13,900 บาท 1,039 บาท x 10 เดือน
7,290 บาท 1,215 บาท x 6 เดือน
5,490 บาท
6,990 บาท 1,830 บาท x 3 เดือน
2,690 บาท
3,590 บาท 897 บาท x 3 เดือน
2,146 บาท
2,659 บาท 716 บาท x 3 เดือน
2,090 บาท
2,290 บาท 697 บาท x 3 เดือน