4,490 บาท 1,497 บาท x 3 เดือน
2,590 บาท 864 บาท x 3 เดือน