2,590 บาท 864 บาท x 3 เดือน
1,990 บาท
3,990 บาท 664 บาท x 3 เดือน