3,900 บาท
4,900 บาท 1,300 บาท x 3 เดือน
3,700 บาท
4,900 บาท 1,234 บาท x 3 เดือน
1,980 บาท 660 บาท x 3 เดือน
1,470 บาท 490 บาท x 3 เดือน
940 บาท 314 บาท x 3 เดือน
935 บาท 312 บาท x 3 เดือน
715 บาท 239 บาท x 3 เดือน
700 บาท 234 บาท x 3 เดือน