3,900 บาท
4,900 บาท 1,300 บาท x 3 เดือน
3,700 บาท
4,900 บาท 1,234 บาท x 3 เดือน