3,085 บาท 1,029 บาท x 3 เดือน
2,785 บาท 929 บาท x 3 เดือน
2,785 บาท 929 บาท x 3 เดือน
2,190 บาท 730 บาท x 3 เดือน
1,725 บาท 575 บาท x 3 เดือน
1,720 บาท 574 บาท x 3 เดือน