บัตรทานอาหาร (e-Voucher) ร้านอาหารชมวิว ซีฟู้ดส์ มูลค่า 1,000 บาท สำหรับรับประทานที่ร้านครบ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป  

รุ่นและแบบอื่นๆ ของสินค้าชิ้นนี้
850 บาท
1,000 บาท
เพิ่มเข้ารายการถูกใจ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่     CHOMVIEW SEAFOOD CO.,LTD. โทร. 032771992

รหัสสินค้า : 177004

บัตรทานอาหาร (e-Voucher) ร้านอาหารชมวิว ซีฟู้ดส์ มูลค่า 1,000 บาท สำหรับรับประทานที่ร้านครบ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป

ระยะเวลา: 16/03/21 - 31/11/21
คูปองหมดอายุ: 31/11/21

เงื่อนไข
e-Voucher:
1. บัตรกำนัลนี้ใช้แทนเงินสดเพื่อชำระค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่ชมวิวซีฟู้ด (รับประทานที่ร้านเท่านั้น)
2. บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดและบัตรกำนัลอื่น หรือรายการส่งเสริมการขายใดๆได้
3โปรดแจ้งการใช้สิทธิประโยชน์นี้กับพนักงานก่อนทุกครั้ง
4. บัตรกำนัลนี้ใช้ได้ครั้งเดียวและไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด
5. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย เสียหาย ถูกขโมยในทุกกรณี
6. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับบัตรกำนัลที่มีการแก้ไข
7. บริษัทฯสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถต่ออายุการใช้ได้ในทุกกรณี
9. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรหัสที่มาจากการบันทึกภาพหน้าจอโทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์ หรือ ภาพถ่ายทุกกรณี
10ขอสงวนสิทธิ์มอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่ได้รับ e-Voucherผ่านทางอีเมลล์ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
11. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น และไม่สามารถ แลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
12. เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
13. เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของร้านค้า
14. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
15. กรุณาศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.ktc.co.th หรือ KTC PHONE 02 123 5000 หรือสำรองที่นั่งร้านอาหาร 081 757 9704

  

บริการแบ่งชำระค่าสินค้า/บริการ

1.   แบ่งชำระ   3 - 10   เดือน  

  

ใช้คะแนนสะสมแทนเงินสด แลกได้ทุกความต้องการ

1. ใช้คะแนนสะสม Forever Rewards   8,500   คะแนน

2. ใช้คะแนนสะสม Forever Rewards   850   คะแนน + จำนวนเงิน  765.00   บาท

3. ใช้คะแนนสะสม Forever Rewards   2,550   คะแนน + จำนวนเงิน  595.00   บาท

4. ใช้คะแนนสะสม Forever Rewards   4,250   คะแนน + จำนวนเงิน  425.00   บาท

5. ใช้คะแนนสะสม Forever Rewards   5,950   คะแนน + จำนวนเงิน  255.00   บาท

การจัดส่งสินค้าใช้เวลา 5-7 วันทำการ สำหรับ กรุงเทพฯ และปริมณฑล และ 7-14 วันทำการ สำหรับจังหวัดอื่นๆ