บัตรทานอาหาร (e-Voucher) ร้านอาหารพริก มูลค่า 1,500 บาท สำหรับรับประทานที่ร้านครบ 1,500 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป  

รุ่นและแบบอื่นๆ ของสินค้าชิ้นนี้
1,300 บาท
1,500 บาท
เพิ่มเข้ารายการถูกใจ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่     ANANTARA PROPERTY CO.,LTD. โทร. 039480791

รหัสสินค้า : 177001

บัตรทานอาหาร (e-Voucher) ร้านอาหารพริก มูลค่า 1,500 บาท สำหรับรับประทานที่ร้านครบ 1,500 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป

ระยะเวลา: 16/03/21 - 31/11/21
คูปองหมดอายุ: 31/11/21

เงื่อนไข
e-Voucher:
1. บัตรกำนัลนี้ใช้แทนเงินสดเพื่อชำระค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่ร้านพริก (รับประทานที่ร้านและซื้อกลับเท่านั้น)
2. บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดและบัตรกำนัลอื่น หรือรายการส่งเสริมการขายใดๆได้
3. บัตรกำนัลนี้สามารถใช้ร่วมกับอาหารเซ็ตได้
4. โปรดแจ้งการใช้สิทธิประโยชน์นี้กับพนักงานก่อนทุกครั้ง
5. บัตรกำนัลนี้ใช้ได้ครั้งเดียวและไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด
6. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย เสียหาย ถูกขโมยในทุกกรณี
7. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับบัตรกำนัลที่มีการแก้ไข
8. บริษัทฯสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถต่ออายุการใช้ได้ในทุกกรณี
10. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรหัสที่มาจากการบันทึกภาพหน้าจอโทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์ หรือ ภาพถ่ายทุกกรณี
11ขอสงวนสิทธิ์มอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่ได้รับ e-Voucher ผ่านทางอีเมลล์ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
12. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น และไม่สามารถ แลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
13. เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
14. เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของร้านค้า
15. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
16. กรุณาศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.ktc.co.th หรือ KTC PHONE 02 123 5000 หรือสำรองที่นั่งร้านอาหาร 092 397 4156

  

บริการแบ่งชำระค่าสินค้า/บริการ

1.   แบ่งชำระ   3 - 10   เดือน  

  

ใช้คะแนนสะสมแทนเงินสด แลกได้ทุกความต้องการ

1. ใช้คะแนนสะสม Forever Rewards   13,000   คะแนน

2. ใช้คะแนนสะสม Forever Rewards   1,300   คะแนน + จำนวนเงิน  1,170.00   บาท

3. ใช้คะแนนสะสม Forever Rewards   3,900   คะแนน + จำนวนเงิน  910.00   บาท

4. ใช้คะแนนสะสม Forever Rewards   6,500   คะแนน + จำนวนเงิน  650.00   บาท

5. ใช้คะแนนสะสม Forever Rewards   9,100   คะแนน + จำนวนเงิน  390.00   บาท

การจัดส่งสินค้าใช้เวลา 5-7 วันทำการ สำหรับ กรุงเทพฯ และปริมณฑล และ 7-14 วันทำการ สำหรับจังหวัดอื่นๆ