Siam Gems Heritage จี้นพเก้ารวยไม่รู้จบ  

3,990 บาท
1,330 บาท x 3 เดือน
23,000 บาท
เพิ่มเข้ารายการถูกใจ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่     Siamgems Heritage โทร. 08 2956 6369

รหัสสินค้า : 176980

Siam Gems Heritage จี้นพเก้ารวยไม่รู้จบ

“เลข 8 เป็นเลขแห่งความร่ำรวย หรือ Infinity สัญลักษณ์ของความเป็นนิรันดร์
จี้นพเก้ารวยไม่รู้จบคือ สัญลักษณ์ของความมั่งคั่งร่ำรวยไม่รู้จบ”

เลข 8 อ่านว่า ปา มีเสียงอ่านคล้ายคลึงกับคำว่า ซึ่งหมายถึง ความรุ่งโรจน์ หรือ ความร่ำรวยเจริญก้าวหน้า เป็นสุดยอดอภิมหาความเชื่อเลขมงคลคนจีน และยังเป็นสัญลักษณ์อีกอย่าง คือ Infinity หรือความเป็นอนันต์ ความไม่มีที่สิ้นสุด

จึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งร่ำรวย เจริญก้าวหน้าอย่างไม่สิ้นสุด บวกกับสรรพคุณของอัญมณีทั้งเก้าของไทย นำความมงคลให้ผู้ที่สวมใส่ อุดมไปด้วยทรัพย์สินเงินทอง ร่ำรวยไม่รู้จบ

ตัวเรือน :
จี้ทองคำแท้ 9K ประดับด้วยเพชรและพลอยแท้ ทั้งหมด 9 ชนิด ฝังแบบหนามเตยเพื่อความคงทน
พลอยเจิดจรัสมาในรูปแบบสัญลักษณ์ Infinity เลข 8 เครื่องหมายแห่งความมั่งคัง รุ่งเรือง ไม่รู้จบ
ส่งผลให้ผู้สวมใส่มีความมั่งคั่งในทรัพย์สินเงินทอง ธุรกิจเจริญรุ่งเรือง ความรักยืนยงตลอดไปไม่รู้จบ

- ตัวเรือนทองคำแท้ 9K
- อัญมณีแท้บนตัวเรือน
- ทับทิม 0.11 CTs
- ไพลิน 0.12 CTs
- บุษราคัม 0.08 CTs
- มรกต 0.02 CTs
- เพชร 0.01 CTs
- เพทาย 0.10 CTs
- มุกดา 0.09 CTs
- ตาแมว 0.10 CTs
- โกเมน 0.04 CTs

  

บริการแบ่งชำระค่าสินค้า/บริการ

1.   แบ่งชำระ   1,330 บาท x 3   เดือน  

2.   แบ่งชำระ   4 - 10   เดือน  

  

ใช้คะแนนสะสมแทนเงินสด แลกได้ทุกความต้องการ

1. ใช้คะแนนสะสม Forever Rewards   39,900   คะแนน

2. ใช้คะแนนสะสม Forever Rewards   3,990   คะแนน + จำนวนเงิน  3,591.00   บาท

3. ใช้คะแนนสะสม Forever Rewards   11,970   คะแนน + จำนวนเงิน  2,793.00   บาท

4. ใช้คะแนนสะสม Forever Rewards   19,950   คะแนน + จำนวนเงิน  1,995.00   บาท

5. ใช้คะแนนสะสม Forever Rewards   27,930   คะแนน + จำนวนเงิน  1,197.00   บาท

การจัดส่งสินค้าใช้เวลา 5-7 วันทำการ สำหรับ กรุงเทพฯ และปริมณฑล และ 7-14 วันทำการ สำหรับจังหวัดอื่นๆ