When We Vote: พลวัตการเลือกตั้งและประชาธิปไตยในอาเซียน   สินค้าหมด

363 บาท
380 บาท
เพิ่มเข้ารายการถูกใจ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่     MATICHONBOOK โทร. 02 589 0020 ต่อ 3350

รหัสสินค้า : 175743

When We Vote: พลวัตการเลือกตั้งและประชาธิปไตยในอาเซียน

“ปราศจากการเรียนรู้จากสังคมอื่น ก็ยากที่เราจะเข้าใจประเทศของตนเองอย่างถ่องแท้ และหากปราศจากการย้อนกลับไปมองที่มาที่ไปในอดีต ก็ยากที่เราจะเข้าใจสภาพปัญหาทางการเมืองในปัจจุบัน”  ขณะที่การเมืองการเลือกตั้งของไทยก้าวถอยหลังและชะงักงันเพราะการครองอำนาจของเผด็จการ การเมืองการเลือกตั้งในมาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ สามประเทศที่น่าจับตามองที่สุดในอุษาคเนย์กลับเปลี่ยนแปลงอย่างสูงในเงื่อนไขที่ต่างกัน ราวกับจะยืนยันให้เห็นความเป็นไปได้และคลื่นของความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ทำให้การเลือกตั้งมิได้หยุดนิ่งและถูกผูกขาดโดยชนชั้นนำกลุ่มเดิมจำนวนน้อยอีกต่อไป  ร่วมวงสนทนากับแนวทางการศึกษาแบบสถาบันนิยม ทฤษฎีการสร้างประชาธิปไตย การเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย ตามเข้าไปสำรวจความเป็นจริงในพื้นที่ ฟังข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ยื่นหน้าไปดูตัวเลขสถิติ และกลับเข้าสู่การถกเถียงถึงโอกาส ความหวัง ความฝัน และ ความจริงจากการศึกษาเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเลือกตั้งในประเทศเพื่อนบ้าน ย้อนกลับมาเปรียบเทียบและทบทวนสถาณการณ์การเมืองการเลือกตั้งของไทย–ประเทศซึ่งตั้งไข่และล้มลุกคลุกคลานมากว่า 88 ปี ในการสร้างกระบวนการเลือกตั้งที่มีคุณภาพและประชาธิปไตยที่ยั่งยืน

  

บริการแบ่งชำระค่าสินค้า/บริการ

1.   แบ่งชำระ   3 - 10   เดือน  

  

ใช้คะแนนสะสมแทนเงินสด แลกได้ทุกความต้องการ

1. ใช้คะแนนสะสม Forever Rewards   3,630   คะแนน

2. ใช้คะแนนสะสม Forever Rewards   363   คะแนน + จำนวนเงิน  327.00   บาท

3. ใช้คะแนนสะสม Forever Rewards   1,089   คะแนน + จำนวนเงิน  255.00   บาท

4. ใช้คะแนนสะสม Forever Rewards   1,815   คะแนน + จำนวนเงิน  182.00   บาท

5. ใช้คะแนนสะสม Forever Rewards   2,541   คะแนน + จำนวนเงิน  109.00   บาท

การจัดส่งสินค้าใช้เวลา 5-7 วันทำการ สำหรับ กรุงเทพฯ และปริมณฑล และ 7-14 วันทำการ สำหรับจังหวัดอื่นๆ