Toshino รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 4 สวิตซ์ 2 USB ยาว 3 เมตร สีขาว-เทา รุ่น P3375USB-3M WG  

690 บาท
เพิ่มเข้ารายการถูกใจ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่     TOSHINO SUPPLY CO.,LTD. โทร. 028647433

รหัสสินค้า : 175361

Toshino รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 4 สวิตซ์ 2 USB ยาว 3 เมตร สีขาว-เทา รุ่น P3375USB-3M WG

1. ระบบ Surge Protection ป้องกันไฟกระชาก
2. ระบบ Circuit Breaker ป้องกันไฟเกิน มาตรฐาน IEC
3. เต้ารับ-เต้าเสียบ มาตรฐาน มอก.166-2549
4. สวิตซ์แยกสะดวกในการเลือกใช้งาน มาตรฐาน IEC
5. ผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ
6. ม่านนิรภัย ป้องกันนิ้วมือสัมผัสทองเหลืองด้านใน มาตรฐาน IP20
7. ไฟแสดงสถานะการใช้งาน
8. ช่องจ่ายไฟ USB 2.1A มีสวิตซ์ควบคุมการใช้งาน
9. รองรับกำลังไฟ 10A 2300W
10. สายไฟ 3*0.75 sq.mm. มาตรฐาน มอก.
11. เล่ม 5-2553

ขนาด
กว้าง : 15.5 เซนติเมตร
ยาว : 37.7 เซนติเมตร
สูง : 5.5 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 604 กรัม  

บริการแบ่งชำระค่าสินค้า/บริการ

1.   แบ่งชำระ   3 - 10   เดือน  

  

ใช้คะแนนสะสมแทนเงินสด แลกได้ทุกความต้องการ

1. ใช้คะแนนสะสม Forever Rewards   6,900   คะแนน

2. ใช้คะแนนสะสม Forever Rewards   690   คะแนน + จำนวนเงิน  621.00   บาท

3. ใช้คะแนนสะสม Forever Rewards   2,070   คะแนน + จำนวนเงิน  483.00   บาท

4. ใช้คะแนนสะสม Forever Rewards   3,450   คะแนน + จำนวนเงิน  345.00   บาท

5. ใช้คะแนนสะสม Forever Rewards   4,830   คะแนน + จำนวนเงิน  207.00   บาท

การจัดส่งสินค้าใช้เวลา 5-7 วันทำการ สำหรับ กรุงเทพฯ และปริมณฑล และ 7-14 วันทำการ สำหรับจังหวัดอื่นๆ