บัตร Muse Pass Season 7 (ซื้อ 1 แถม 1)  

299 บาท
เพิ่มเข้ารายการถูกใจ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่     KTC World Travel Service โทร. 02 123 5050

รหัสสินค้า : 168960

บัตร Muse Pass Season 7 (ซื้อ 1 แถม 1)

Muse Pass บัตรเดียวเที่ยว 55 พิพิธภัณฑ์และ แหล่งเรียนรู้ทั่วไทย

ซื้อ 1  ใบ แถม 1 ใบ 
เพียงราคา 299 บาท เท่านั้น!!!

ซื้อได้แล้วตั้งแต่ 17 ธ.ค. 61 - 30 ก.ย. 62
บัตรมีอายุ 1 ปีนับจากวันแรกของการใช้งาน หรือ สูงสุดไม่เกิน 30 ก.ย. 62

รายละเอียดพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั่วไทยที่สามารถใช้บัตรมิวส์พาส (Muse Pass) คลิกที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ KTC World Travel Service  โทร. 02 123 5050 กด 5

เงื่อนไข
1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ที่ KTC World Travel Service หรือ KTC Touch ทุกสาขา ในช่วงระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
2. โปรดแสดงบัตร Muse Pass ณ จุดให้บริการทุกแหล่ง
3. บัตร 1 ใบ / 1 ท่าน / ที่ละ 1 ครั้ง
4. โปรดศึกษารายละเอียดก่อนเข้าชมแต่ละสถานที่
5. กรณีใช้สิทธิ์ไม่ครบภายในกำหนด ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนเป็นเงินสดได้ในทุกกรณี
6. บัตร Muse Pass มีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ใช้ครั้งแรก (ทั้งนี้การใช้บริการครั้งแรกต้องไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2562)
7. เงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดเป็นไปตามที่ พิพิธภัณฑ์ที่ร่วมรายการ และ เคทีซี เป็นผู้กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของ พิพิธภัณฑ์ที่ร่วมรายการ และ เคทีซีถือเป็นสิ้นสุด
8. กรณีสมาชิก KTC มีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือ ต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับบริษัทตัวแทนผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ KTC World Travel Service ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว กับททท. เลขที่ 11/03724
9. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการนั้นๆ กรณีสมาชิกบัตรเครดิต KTC มีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการ หรือ ต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับบริษัทตัวแทนผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ
10. เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามเป็นไปตามเงื่อนไขการพิพิธภัณฑ์ที่ร่วมรายการกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเช่าหากไม่ตรงตามเงื่อนไข โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการใช้บริการทุกครั้ง

หมายเหตุ : โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการใช้บริการ
เพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

การจัดส่งสินค้าใช้เวลา 5-7 วันทำการ สำหรับ กรุงเทพฯ และปริมณฑล และ 7-14 วันทำการ สำหรับจังหวัดอื่นๆ