1,599 บาท 533 บาท x 3 เดือน
1,499 บาท 500 บาท x 3 เดือน
1,499 บาท 500 บาท x 3 เดือน