15,900 บาท
35,900 บาท 1,590 บาท x 10 เดือน
2,970 บาท
5,860 บาท 990 บาท x 3 เดือน
2,690 บาท
3,690 บาท 897 บาท x 3 เดือน
1,990 บาท
6,990 บาท 664 บาท x 3 เดือน
1,990 บาท
3,690 บาท 664 บาท x 3 เดือน