1,990 บาท
6,990 บาท 664 บาท x 3 เดือน
1,990 บาท
3,690 บาท 664 บาท x 3 เดือน